Thơ- Giá trị của phái đẹp

Hôm nay ngày tám tháng ba

Bà chủ đi vắng ở nhà mình tôi

Bao nhêu công việc rối bời

Như quân không tướng đứng ngồi ngổn ngang

 

Nấu cơm, rửa bát, quét sàn

Đụng chi cũng thấy muôn vàn khó khăn

Một ngày dài tựa cả năm

Mãn ngày, đêm đến cũng nằm chẳng yên

 

Ước chi sách lịch vạn niên

Xóa đi ngày tám đỡ phiền mày râu

Sẽ không còn chuyện nguyện cầu:

"Cho ngày mồng tám qua mau hỡi trời!

Bài viết liên quan