18/10/13  Cơ sở dữ liệu  190
Thực hiện hướng dẫn chương trình công tác Đội năm học 2013- 2014 của Thành đoàn Việt Trì. Được sự nhất trí của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường; Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2013 Liên đội trường Tiểu học Kim Đức tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2013 - 2014.
 23/03/11  Cơ sở dữ liệu  163
Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương ...
 24/02/11  Cơ sở dữ liệu  750
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 là ngày "trọng đại" của phụ nữ trên toàn thế giới. Chúng ta hãy dành dịp này để tôn vinh "một nửa thế giới" bởi hơn ai hết phụ nữ hiện đại là những người tuyệt vời với bao nhiêu trách nhiệm và phận sự trong gia đình lẫn trong xã hội. Một vài câu chuyện vui buồn xung quanh ...
 16/02/11  Cơ sở dữ liệu  160
Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do của các ...