TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỨC TỔ CHỨC PHONG TRÀO TRỒNG CÂY ĐẦU XUÂN

Trồng cây đầu Xuân là một phong trào không thể thiếu khi Xuân về đối với trường TH Kim Đức. Phong trào này có ý nghĩa rất lớn trong việc giáo dục học sịnh thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân"; "Học tập tốt, lao động tốt" và thực hiện phong trào do Bộ giáo dục phát động "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Phong trào này luôn được 100% cán bộ, giáo viên và học sinh tích cực hưởng ứng. Sáng ngày 9/1 ( Âm lịch), ra quân chỉ một tiếng đồng hồ, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường trồng được hơn 100 cây các loại tại khu vực vườn trường và chăm sóc toàn bộ cây cảnh tại khu vực sân trường.

          Trồng cây đầu Xuân là một  phong trào không thể thiếu khi Xuân về đối với trường TH Kim Đức. Phong trào này có ý nghĩa rất lớn trong việc giáo dục học sịnh thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân"; "Học tập tốt, lao động tốt" và thực hiện phong trào do Bộ giáo dục phát động "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Phong trào này luôn được 100% cán bộ, giáo viên và học sinh  tích cực hưởng ứng. Sáng ngày 9/1 ( Âm lịch), ra quân chỉ  một tiếng đồng hồ, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường trồng được hơn 100 cây  các loại tại khu vực vườn trường và chăm sóc toàn bộ cây cảnh tại khu vực sân trường.

Một số hình ảnh ghi lại