TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012-2013

Nhằm đánh giá các hoạt động của nhà trường trong năm học 2012-2013 và đề ra phương hướng hoạt động năm học 2013-2014, thực hiện hướng dẫn Tổng kết năm học của PGD&ĐT, CĐGD Việt Trì; ngày 29/5/2013, Trường TH Kim Đức phối hợp với CĐCS tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2012-2013.

         Nhằm đánh giá các hoạt động của nhà trường trong năm học 2012-2013 và đề ra phương hướng hoạt động năm học 2013-2014, thực hiện hướng dẫn Tổng kết năm học của PGD&ĐT, CĐGD Việt Trì; ngày 29/5/2013, Trường TH Kim Đức phối hợp với CĐCS tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2012-2013.

       Về dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo địa phương, các ông bà trong Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng toàn thể CBGV, NV trường TH Kim Đức.

        Tại hội nghị đồng chí Bí thư- Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí CTCĐ; đồng chí Trường ban TTND lần lượt thông qua các báo cáo: Báo cáo tổng kết năm học; báo cáo hoạt động công đoàn; Báo cáo hoạt động của Ban TTND năm học 2012-2013 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm học 2013-2014.

       Đồng chí Nguyễn Văn An - Bí thư chi bộ; Hiệu trưởng thông qua báo cáo tổng kết năm học

             Đ/c Hán Thị Thúy Lan - P.HT; Chủ tịch CĐ thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn

       Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Trưởng ban TTND thông qua Báo cáo tổng kết công tác TTND

       Sau khi các báo cáo được thông qua, Hội nghị được nghe ý kiến ghi nhận, chỉ đạo của đồng chí lãnh đạo địa phương cùng các ý kiến phát biểu đóng góp của ban đại diện cha mẹ học sinh và các ý kiến thảo luận của giáo viên, nhân viên nhà trường một cách rất tích cực.

                                                           Giáo viên tham gia phát biểu ý kiến

      Ông Nguyễn Hữu Vinh - Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh phát biểu ý kiến

                          Ông Đào Mạnh Thắng - P.CT UBND; CT HĐGD xã phát biểu ý kiến

      Trường TH Kim Đức là trường thuộc xã miền núi của TP, kinh tế địa phương còn nghèo, một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến học tập của con em, nhà trường còn khó khăn về CSVC, kinh phí tổ chức các hoạt động còn hạn chế. So với năm học trước, năm học 2012-2013 với sự quan tâm của các cấp, ngành, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể trong và ngoài nhà trường, đặc biệt là Ban đại diện cha mẹ học sinh. Với sự đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo trong công tác lãnh chỉ đạo của đội ngũ cán bộ quản lí, sự hăng say, nhiệt tình trong công tác của đội ngũ giáo viên, nhân viên, tích cực học tập và tham gia các hoạt động của học si 2000 nh, chất lượng giáo dục của nhà trường dần có sự chuyển biến tích cực: Chất lượng đội ngũ, giáo viên giỏi, học sinh giỏi, học sinh đại trà được nâng lên, học sinh kiểm tra lại giảm rõ rệt. Tuy chưa nhiều thành tích đáng kể, song đây cũng là động lực để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nỗ lực, cố gắng phấn đấu dành kết quả cao hơn trong năm học tới.