Trường Tiểu học Kim Đức Bồi dưỡng chuyên đề “Đổi mới sinh hoạt chuyên môn Tổ” cho giáo viên.

Thực hiện kế hoạch của PGD&ĐT về việc bồi dưỡng hè 2011 tại trường cho giáo viên, từ ngày 22 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2011, trường TH Kim Đức tổ chức đợt bồi dưỡng cho giáo viên nội dung chuyên đề “Đổi mới sinh hoạt chuyên môn Tổ”.

          Thực hiện kế hoạch của PGD&ĐT về việc bồi dưỡng hè 2011 tại trường cho giáo viên, từ ngày 22 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2011, trường TH Kim Đức tổ chức đợt bồi dưỡng cho giáo viên nội dung chuyên đề “Đổi mới sinh hoạt chuyên môn Tổ”. Mục đích giúp giáo viên hiểu nội dung, ý nghĩa của việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn, đổi mới việc dự giờ trong sinh hoạt chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. 100% giáo viên tích cực tham gia bồi dưỡng, đợt bồi dưỡng đem lại hiệu quả cao.