Trường TH Kim Đức tổ chức giao lưu với Trung tâm nghệ thuật tình thương

Trong buổi tổ chức Giao lưu với Trung tâm Nghệ thuật tình thương, với chủ đề "Thắp sáng niềm tin" thầy và trò trường TH Kim Đức đã quên góp và ủng hộ cho trung tâm được 1 553 000 đồng.

     Trong buổi tổ chức Giao lưu với Trung tâm Nghệ thuật tình thương với chủ đề "Thắp sáng niềm tin" thầy và trò truong TH Kim Đức đã quên góp và ủng hộ cho trung tâm được 1 553 000 đồng.