Trường TH Kim Đức tổ chức giao lưu với Hội Bảo trợ trẻ em mồ côi, tàn tật Tỉnh Phú Thọ

Chiều ngày 19/3/2013, Trường TH Kim Đức tổ chức buổi giao lưu văn nghệ với Hội bảo trợ trẻ em mồ côi, tàn tật Tỉnh Phú Thọ. Mục đích của buổi giao lưu nhằm giáo dục học sinh lòng nhân ái, biết yêu thương, chia xẻ với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những con người có số phận không may mắn trong cuộc sống. Với phương châm của buổi giao lưu: "Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, lá rách nhiều đùm lá rách nhiều hơn". Trong buổi giao lưu ngoài việc ủng hộ về mặt tinh thần, thầy cô và học sinh nhà trường còn quyên góp được 1303000 đồng giúp đỡ cho Hội.

       Chiều ngày 19/3/2013, Trường TH Kim Đức tổ chức buổi giao lưu văn nghệ với Hội bảo trợ trẻ em mồ côi, tàn tật Tỉnh Phú Thọ. Mục đích của buổi giao lưu nhằm giáo dục học sinh lòng nhân ái, biết yêu thương, chia xẻ với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những con người có số phận không may mắn trong cuộc sống. Với phương châm của buổi giao lưu: "Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, lá rách nhiều đùm lá rách nhiều hơn". Trong buổi giao lưu ngoài việc ủng hộ về mặt tinh thần, thầy cô và học sinh nhà trường còn quyên góp được 1303000 đồng giúp đỡ cho Hội.

Một số hình ảnh ghi lại