Câu lạc bộ hát Xoan trường TH Kim Đức tham gia giao lưu tại Hội nghị tập huấn Giáo dục Di sản trong trường học

Ngày 3/10/2013, Câu lạc bộ trường TH Kim Đức tham gia giao lưu hát Xoan tại Hội nghị tập huấn cho lãnh đạo, CBGV cốt cán của các phòng giáo dục trong toàn tỉnh, về Kỹ thuật dạy học tích cực và Giáo dục Di sản trong trường học do Sở giáo dục tổ chức tại Trường TH Hy Cương- TP Việt Trì.

      Ngày 3/10/2013, Câu lạc bộ trường TH Kim Đức tham gia giao lưu hát Xoan tại Hội nghị tập huấn cho lãnh đạo, CBGV cốt cán của các phòng giáo dục trong toàn tỉnh, về Kỹ thuật dạy học tích cực và Giáo dục Di sản trong trường học do Sở giáo dục tổ chức tại Trường TH Hy Cương- TP Việt Trì.

                                                      Một số hình ảnh ghi lại