• apec-1223-151434571629
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Liên đội trưởng gương mẫu

Liên đội trưởng gương mẫu

Năm nay Hà lên lớp 5, tại Đại hội Liên đội đầu năm học, Hà được các bạn tín nhiệm vào ban chỉ huy liên đội và được bầu làm Liên đội trưởng. Cô học ...